عماد پورشهریاری۸ مرداد ۱۴۰۰

نشریه تاک

گفتگو با هایائو میازاکی

نگاهی به مهم‌ترین آثار پروفسور هایائو میازاکی، اسطوره انیمیشن جهان

گفتگو با هایائو میازاکی

گفت و گو با هایائو میازاکی: ایجاد تعادل میان دنیاهای خیالی و دنیاهای مجازی

6 ویژگی متمایز آثار میازاکی برای تماشاگر ایرانی

۶ ویژگی متمایز آثار هایائو میازاکی

نگاهی به فیلم اینک بهشت ساخته هانی ابواسعد: اینک کدامین بهشت؟

نگاهی به فیلم اینک بهشت ساخته هانی ابواسعد

نگاهی به زندگی و آثار هانی ابواسعد: از فجر تا اسکار

زندگی و آثار هانی ابواسعد: از فجر تا اسکار

نگاهی به فیلم عروسی رعنا: ازدواج در وقت اضافه

نگاهی به فیلم عروسی رعنا: ازدواج در وقت اضافه

گفتگو با هانی ابواسعد فیلمساز فلسطینی: فیلم سیاسی می‌سازم

گفتگو با هانی ابواسعد فیلمساز فلسطینی: فیلم سیاسی می‌سازم

معرفی کتاب: اندوه جنگ

معرفی کتاب: اندوه جنگ

 بررسي ادبيات آمريكا در دهه‌ی 20 و 30

 بررسی ادبیات آمریکا در دهه‌ی ۲۰ و ۳۰

نگاهی به کتاب «آنگاه به پایان رسیدیم

گفت و گو با جاشوآ فریس نویسنده «آنگاه به پایان رسیدیم»