عماد پورشهریاری۳۰ خرداد ۱۴۰۰

کتاب و ادبیات

تام استوپارد و جو رایت

گفت‌وگو با جو رایت و تام استوپارد درباره نوشتن و ساختن «آنا کارنینا»

ترجمه های شازده کوچولو

شازده کوچولو: گزارش یک کتاب ربایی

نقد کتاب اسیر خشکی

نگاهی به رمان اسیرِ خشکی نوشته دوریس لسینگ

معرفی کتاب گزارش نویسی

نگاهی به کتاب تجربه های ماندگار در گزارش‌نویسی

گفتگو با جاشوآ فریس نویسنده «آنگاه به پایان رسیدیم»

گفتگو با جاشوآ فریس نویسنده «آنگاه به پایان رسیدیم»

نگاهی به رمان آب سوخته نوشته کارلوس فوئنتس

نگاهی به جایگاه مکزیکوسیتی در کتاب «آب سوخته» نوشته کارلوس فوئنتس

گفتگوی پراگ پست با ایوان کلیما، نویسنده صاحب‌نام اهل جمهوری چک

نگاهی به کتاب جاشوا فریس

نگاهی به کتاب آنگاه به پایان رسیدیم نوشته جاشوآ فریس

گفتگوی اختصاصی با ها جین نویسنده مطرح چینی-آمریکایی

گفتگوی اختصاصی با ها جین نویسنده مطرح چینی-آمریکایی

گفت وگو با مريم حسينيان درباره «بهار برايم كاموا بياور»

گفت وگو با مریم حسینیان درباره «بهار برایم کاموا بیاور»