عماد پورشهریاری۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

عماد پورشهریاری

محتوای همیشه ‌سبز برای جذب مخاطب دائمی

محتوای همیشه ‌سبز برای جذب مخاطب دائمی

دایره طلایی، هنر ارتباط با مشتری

دایره طلایی، هنر ارتباط با مشتری

داده شبیه شکلات است

دیتا (داده) شبیه شکلات است

جواد عزتی در فیلم جان دار

نگاهی به جان‌ دار؛ فیلمی در نکوهش چندهمسری

بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی محتوا چیست؟ (۵ تعریف دقیق)

درخت بازاریابی دیجیتال

درخت دیجیتال مارکتینگ

اهداف SMART در بازاریابی دیجیتال

اهداف SMART در بازاریابی دیجیتال + مثال کاربردی

همه ما بازاریاب دیجیتال هستیم

همه ما بازاریاب دیجیتال هستیم

روایتی از دیدار و گفت وگو با نجف دریابندری: دانشنامه دانشگاه یک شاهی ارزش ندارد

روایتی از دیدار و گفت وگو با نجف دریابندری: دانشنامه دانشگاه یک شاهی ارزش ندارد

ماجرای ایران کنترا

«پیام رسان را بکش» در حاشیه ایران–کنترا