عماد پورشهریاری۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

عماد پورشهریاری

ارز شهری؛ ابتکاری قدیمی برای خروج از بحران اقتصادی

ارز شهری؛ ابتکاری قدیمی برای خروج از بحران اقتصادی

بازاریابی کدو و چنار

توصیه‌های کاربردی ناصرخسرو قبادیانی بلخی درباره بازاریابی دیجیتال

کپی رایتر

در اهمیت استفاده از کپی رایتر حرفه ای در بازاریابی دیجیتال

مدیریت شهر‌ها و شبکه‌های اجتماعی

مدیریت شهر‌ها و شبکه‌های اجتماعی

مکبث روی پرده: 7 اقتباس برتر مکبث به انتخاب ایندی‌وایر

مکبث روی پرده: ۷ اقتباس برتر مکبث به انتخاب ایندی‌وایر

تولید محتوای بهینه با دستور پخت پیتزا

تولید محتوای بهینه با دستور پخت پیتزا

محتوای کاربر محور؛ پادشاه واقعی محتواها

محتوای کاربر محور؛ پادشاه واقعی محتواها + چند توصیه کاربردی

یک نمونه درخشان از بازاریابی محتوا: ادوبی؛ انحصار حداکثری

یک نمونه درخشان از بازاریابی محتوایی: ادوبی؛ انحصار حداکثری

شناخت پرسونای مخاطب و روایت در بازاریابی محتوا + مثال کاربردی

شناخت پرسونای مخاطب و روایت در بازاریابی محتوا + مثال کاربردی

درباره ریلز (Reels)، قابلیت جدید و تیک تاکی اینستاگرام

درباره ریلز (Reels)، قابلیت جدید و تیک تاکی اینستاگرام