عماد پورشهریاری۴ بهمن ۱۳۹۹

عماد پورشهریاری

تولید محتوای بهینه با دستور پخت پیتزا

تولید محتوای بهینه با دستور پخت پیتزا

محتوای کاربر محور؛ پادشاه واقعی محتواها

محتوای کاربر محور؛ پادشاه واقعی محتواها + چند توصیه کاربردی

یک نمونه درخشان از بازاریابی محتوا: ادوبی؛ انحصار حداکثری

یک نمونه درخشان از بازاریابی محتوایی: ادوبی؛ انحصار حداکثری

شناخت پرسونای مخاطب و روایت در بازاریابی محتوا + مثال کاربردی

شناخت پرسونای مخاطب و روایت در بازاریابی محتوا + مثال کاربردی

درباره ریلز (Reels)، قابلیت جدید و تیک تاکی اینستاگرام

درباره ریلز (Reels)، قابلیت جدید و تیک تاکی اینستاگرام

محتوای همیشه ‌سبز برای جذب مخاطب دائمی

محتوای همیشه ‌سبز برای جذب مخاطب دائمی

دایره طلایی، هنر ارتباط با مشتری

دایره طلایی، هنر ارتباط با مشتری

داده شبیه شکلات است

دیتا (داده) شبیه شکلات است

جواد عزتی در فیلم جان دار

نگاهی به جان‌ دار؛ فیلمی در نکوهش چندهمسری

بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی محتوا چیست؟ (۵ تعریف دقیق)