عماد پورشهریاری۴ بهمن ۱۳۹۹

عماد پورشهریاری

گفتگو با علیرضا آبیز حسنی؛ شاعر، پژوهشگر و مترجم

گفتگو با علیرضا آبیز حسنی؛ شاعر، پژوهشگر و مترجم

گفتگو با عليرضا مهدی‌پور؛ مترجم «حکايت‌های کانتربری»

گفتگو با علیرضا مهدی‌پور؛ مترجم «حکایت‌های کانتربری»

نگاهی به فیلم کپی برابر اصل ساخته عباس کیارستمی

نگاهی به فیلم کپی برابر اصل ساخته عباس کیارستمی

به بهانه «سرآغاز»: کریستوفر نولان را من کشف کردم!

به بهانه «سرآغاز»: کریستوفر نولان را من کشف کردم!

معرفی انیمیشن: راز کلز

معرفی انیمیشن: راز کلز

گفتگویی کوتاه با محمدحسن شهسواری، نویسنده کتاب شب ممکن

گفتگویی کوتاه با محمدحسن شهسواری، نویسنده کتاب شب ممکن

نگاهی به کتاب شب ممکن

نگاهی به کتاب شب ممکن نوشته محمدحسن شهسواری

نگاهی به رمان «هرگز رهایم مکن» نوشته کازوئو ایشی‌گورو

نگاهی به رمان «هرگز رهایم مکن» نوشته کازوئو ایشی‌گورو

گفت وگو با دکتر هاشم رجب زاده؛ استاد ايران‌شناسی و زبان‌فارسی دانشگاه ريوکوکو ژاپن

گفت وگو با دکتر هاشم رجب‌زاده؛ استاد ایران‌شناسی و زبان‌فارسی دانشگاه ریوکوکو ژاپن

نگاهي به کتاب «شاخ» نوشته پيمان هوشمندزاده

نگاهی به کتاب «شاخ» نوشته پیمان هوشمندزاده